top of page

2016 Maliyyə hesabatları

 

Balans 2016
Maliyyə nəticələri haqqında hesabat 2016
Kapitalda dəyişikliklər haqqında hesabat 2016
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat 2016
Audit rəyi 2016
Audit rəyi 2017
Audit rəyi 2018
Audit rəyi 2019
bottom of page